Profi-webdesign logo
Kódování a programování webových stránek

Kódování a programování webových stránek

Pokud máme k dispozici grafický návrh webu, je třeba ho nakódovat do výsledné podoby internetových stránek. Při kódování webu je důležité dodržet určité standardy tak, aby byla zajištěna dobrá přístupnost nejen pro návštěvníka webu, ale také pro internetové vyhledávací roboty, které web indexují pro vyhledávače.

Rovněž je nezbytné, aby se naprogramovaný web zobrazoval shodně v nejrůznějších internetových prohlížečích, kterých je dnes na trhu celá řada (např. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Gogle Chrome, Opera a další).

Technologie, které používáme při kódování a programování webu:

  • PHP - objektový programovací jazyk pro programování dynamických webových stránek
  • Nette framework - vynikající objektově orientovaný framework, postavený na jazyku PHP s vlastní databázovou vrstvou a skvělým šablonovacím systémem. Neocenitelný pomocník při tvorbě webových stránek.
  • MySQL - volně šiřitelný databázový stroj pro uložení dat projektu
  • HTML5 - značkovací jazyk pro vlastní nakódování webových stránek
  • CSS3 - stylovací jazyk, definující vzhled stránek
  • jQuery - javascriptový framework pro obsluhu událostí a tvorbu DHTML - dynamických webových stránek

Technologie, které nepoužíváme:

  • Flash - až na drobné doplňky v grafice stránek tuto technologii nepoužíváme. Internetové stránky vytvořené výhradně touto technologií jsou sice efektní a pěkné na pohled, ale pro vyhledávače obrazně řečeno 'neviditelné' a proto z hlediska SEO - optimalizace pro vyhledávače naprosto nepoužitelné pro vyhledávání.

Profi-webdesign a kódování, programování webu...

Provedeme nakódování internetových stránek s použitím nejnovějších technologií. Vždy dodržujeme všechny standardy definující správnou strukturu webových stránek. Kontrolujeme správnost (validitu) všech zdrojových kódů (XHTML, CSS) u naprogramovaných projektů.

Vždy testujeme vznikající stránky v nejpoužívanějších intenetových prohlížečích a klademe důraz na shodné zobrazení webu, nezávislé na prohlížeči.

Důraz při vývoji je kladen zejména na rychlost webu a funkčnost.