Profi-webdesign logo
Grafika webu

Grafika webu

Grafika webových stránek je velice důležitým prvkem celkové prezentace. Je tím prvním, čeho si návštěvník webu všimne a co okamžitě vnímá, ať už vědomě, či podvědomě.
Grafika velkou měrou ovlivní to, zda uživatele navštívené webové stránky zaujmou a bude pokračovat v jejich prohlížení, nebo web okamžitě opustí.

Návrh grafiky webových stránek většinou probíhá následovně:

 • konzultace a vytvoření skicy webu
 • určení rozložení (layoutu) webu - menu, obsahu a ovládacích prvků
 • definice dvou až tří základních barev
 • vytvoření vzhledu titulní stránky v grafickém programu
 • gafický návrh podstránek webu
 • nařezání vytvořené grafiky a příprava grafických prvků pro kódování webu

Na přání zákazníka navrhneme rovněž další prvky firemní identity:

 • firemní loga
 • firemní vizitky
 • různé propagační letáky
 • pořídíme fotografie firmy, produktů a další
 • upravíme dodané fotografie a další libovolné materiály pro použití na webových stránkách (úprava rozlišení, ořezy, přizpůsobení barevnosti)
 • vytvoříme drobné flashové animace jako součást webu

Profi-webdesign a grafika, grafický návrh webových stránek...

Vždy vytváříme originální grafický návrh webových stránek. Grafika je vždy přizpůsobena povaze prezentace a pokud má zákazník již vytvořeny vlastní grafické prvky (např. logo, vizitky), je jim celkový vzhled webu přizpůsoben. Pokud má již klient kompletní grafický návrh webu, je použit při kódování a programování webu.

Grafiku webu navrhujeme tak, aby zaujala návštěvníka a usnadňovala orientaci na webu a jeho procházení.

Vznikající návrh stránek je po celou dobu konzultován se zákazníkem, což vede k tomu, že můžeme okamžitě reagovat na jeho návrhy a připomínky a tím se maximálně přiblížit představám o celkovém vzhledu webu.

Důraz je kladen zejména na přehlednost, použitelnost a rychlost webu.